Faculteit der
MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN
Faculteit der
MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

DIT ZIJN JULLIE KANDIDATEN!

Maak kennis met de lijsttrekkers van de faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen.

Vier subdistricten
Studentenraad: subdistrict Social Sciences
Studentenraad: subdistrict Psychology
Studentenraad: subdistrict Communications
Subdistrict Child Development and Education

Subdistrict Social Sciences

Pedro Gonzalez (20)
Politicologie

UvASociaal

Esra Weijenberg (24)
Politicologie

De Vrije Student

Jakob Thomsen (19)
Politicologie

Inter

Marlon Mendes Capinha (25)
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Activistenpartij UvA

Eirini Symeonidou (20)
Politicologie & Communicatiewetenschap

020

Subdistrict Social Sciences

Pedro Gonzalez (20)
Politicologie

UvASociaal

Esra Weijenberg (24)
Politicologie

De Vrije Student

Jakob Thomsen (19)
Politicologie

Inter

Marlon Mendes Capinha (25)
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Activistenpartij UvA

Eirini Symeonidou (20)
Politicologie & Communicatiewetenschap

020

MEER OVER DE LIJSTTREKKERS

Waarom stel jij je kandidaat voor de studentenraadsverkiezingen? Als voorzitter van de Studentenraad 20-21 wil ik het belangrijke werk dat mijn raad en ik hebben verricht voortzetten. Gezien de omstandigheden van Covid en het gebrek aan studenten op de campus moesten helaas veel potentiële beleidsmaatregelen voor onbepaalde tijd worden uitgesteld. Daarom vind ik het geweldig om door te gaan bij de raad.

Wat wil jouw partij bereiken? Bij de raad zal ik me blijven richten op het welzijn van de studenten en hun kansen. Dit gaat van de geestelijke gezondheid van leerlingen tot sociale veiligheid en toegankelijkheid van informatie om leerlingen te helpen slagen. Ook op het gebied van toegankelijkheid, duurzaamheid en diversiteit moet de raad het voortouw nemen als de UvA niet pleit voor deze belangrijke kwesties.

UvASociaal

Wat wil jouw partij bereiken? Na corona vindt DVS dat het belangrijk is goed te kijken naar thema’s zoals Sociale Veiligheid en Mentale Gezondheid. Daarom zou DVS graag verder werken op deze dossiers. Dankzij corona vindt DVS dat er opnieuw en anders naar deze thema’s gekeken moet worden. Daarom zal ik me inzetten om studenten te helpen met betrekking tot deze belangrijke thema’s!

De Vrije Student

Waarom stel jij je kandidaat voor de studentenraadsverkiezingen? Ik word gedreven door de motivatie om de belangen en meningen van studenten te laten horen, juist nu, nu die het hardst nodig zijn.

Wat wil jouw partij bereiken? Inter zet zich in voor het bevorderen van het welzijn van studenten, het handhaven van een hoog niveau van onderwijs en het laten horen van de stem van iedere student aan de UvA.

Inter

Waarom stel jij je verkiesbaar voor de studentenraadsverkiezingen? De meeste studenten zijn niet geïnteresseerd in wat er afspeelt binnen de studentenraad. Dit is niet vreemd, want de studentenraad heeft slechts een adviserende functie en dus geen macht. Dit moet anders. Wanneer ik gekozen word, zal ik me bezighouden met de onderwerpen die ertoe doen voor het welzijn van de student. Mijn leidraad is gevormd vanuit activisme en niet een ambitie om mij als bestuurder voor te doen.

Wat wil jouw partij bereiken? Hoewel activistische organisaties in en rondom de UvA altijd een rol hebben gespeeld, valt dit niet terug te zien in de studentenraad. Daar worden de beslissingen gemaakt via de bureaucratische weg, wat ten koste gaat van de student. Onze partij wil een democratisch en transparant platform bieden voor de inbreng van studenten. Wij verwerpen de geslotenheid van de huidige partijen en zijn niet bang om ons geluid te laten horen. Dit zullen wij doen via de studentenraad, maar ook op straat in samenwerking met onze medestudenten.

Activistenpartij UvA

Waarom stel jij je verkiesbaar voor de studentenraadsverkiezingen? Ik wil bijdragen aan de studentengemeenschap door meer betrokken te geraken bij de studentenpolitiek en het implementeren van een praktisch, duurzaam, en betekenisvol beleid

Wat wil jouw partij bereiken? 020 heeft als doel om studenten dichterbij te brengen als het aankomt op huizing, mentale gezondheid, en kwaliteitsonderwijs. De partij probeert te verzekeren dat studenten toegang hebben tot de nodige middelen om het beste uit het studenten ervaring te halen.

020

Subdistrict Psychology

Kaleem Ullah (18)
Psychologie

UvASociaal

Joselyn Arevalo Morán (22)
Psychologie

Inter

Natalie Safarova (19)
Psychologie

020

Kaleem Ullah (18)
Psychologie

UvASociaal

Joselyn Arevalo Morán (22)
Psychologie

Inter

Natalie Safarova (19)
Psychologie

020

MEER OVER DE LIJSTTREKKERS

Waarom stel jij je kandidaat voor de studentenraadsverkiezingen? Ik doe mee om aan veranderingen te werken waarvan ik denk dat ze het studentenleven aan de Universiteit van Amsterdam zullen verbeteren.

Wat wil jouw partij bereiken? Een van de kernwaarden van UvAsociaal zijn duurzaamheid en diversiteit. We willen de CO2-voetafdruk van de universiteit verkleinen om de strijd aan te gaan met deze stille demoon genaamd ‘Climate Change’ die ons zal achtervolgen als we niet op tijd handelen en ervoor zorgen dat elke student aan de UvA zich veilig en welkom voelt. Daarom hoop ik op een duurzamere en inclusievere universiteit.

UvASociaal

Waarom stel jij je kandidaat voor de studentenraadsverkiezingen Mijn moeder bracht mijn zus en ik illegaal naar de VS toen ik nog maar 10 jaar oud was. Als je illegaal bent, mag je niet stemmen en zelfs het bijwonen van een protest houdt het risico in dat je wordt uitgezet. Daardoor besefte ik hoe belangrijk het is om actief te zijn en iets te veranderen. Me verkiesbaar stellen voor de studentenraad is voor mij een kans om studenten te vertegenwoordigen die het nodig hebben dat hun stem wordt gehoord.

Wat wil jouw partij bereiken? Als partij hebben we 5 belangrijke waarden: transparantie & democratie, duurzaamheid, diversificatie, kwaliteit van het onderwijs, en studentenwelzijn. Op dit moment zijn we slechts op enkele faculteiten actief, waarbij we vorig jaar voor het eerst iemand van Inter op FMG hebben gehad. We hopen dat we studenten in andere faculteiten kunnen vertegenwoordigen en het belang van onze waarden kunnen laten zien.

Inter

Waarom stel jij je verkiesbaar voor de studentenraadsverkiezingen? De studentenervaring verbeteren is een van de belangrijkste doelen om te bereiken, maar ook het verzekeren dat studenten gehoord worden is enorm waardevol. Ik hoop om een positieve en voordelige verandering te maken voor de UvA!

Wat wil jouw partij bereiken? 020 probeert om de studentenervaring te verbeteren met hun progressief beleid betreffende mentale gezondheid, werkgelegenheid en activiteiten dat cruciale informatie geeft aan studenten!

020

Subdistrict Communications

Sofia Neumayer Toimil (19)
Communicatiewetenschap

UvASociaal

Ezgi Keskin (19)
Communicatiewetenschap

Inter

Leila Hammoud (19)
Communicatiewetenschap

020

Sofia Neumayer Toimil (19)
Communicatiewetenschap

UvASociaal

Ezgi Keskin (19)
Communicatiewetenschap

Inter

Leila Hammoud (19)
Communicatiewetenschap

020

MEER OVER DE LIJSTTREKKERS

Waarom stel jij je kandidaat voor de studentenraadsverkiezingen? Ik heb plannen en de ambitie om nieuw beleid op het gebied van aanranding en geestelijke gezondheid op de UvA te integreren. Ik heb de intentie om een enthousiaste en hardwerkende woordvoerder van de studentenorganisatie te zijn, door gedachten, zorgen en innovatieve ideeën tot bloei te brengen. Met mijn leiderschapservaring, drive en vermogen om gedachten om te zetten in haalbare actieplannen, denk ik dat ik een stuwende kracht kan zijn voor de studentenraad van de UvA.

Wat wil jouw partij bereiken? Ik streef naar een eenvoudigere manier voor het melden van seksuele intimidatie, verkrachting en wangedrag door het invoeren van duidelijke informatie en contactpersonen op de UvA-website, evenals details over de Nederlandse wetgeving inzake seksueel geweld. Daarnaast ben ik van plan me te blijven concentreren op de verbetering van de faciliteiten voor geestelijke gezondheidszorg van UvA, met name toegang tot gespecialiseerde psychologen voor ernstige gevallen van angst en depressie en nieuwe initiatieven om de impact van online leren te bestrijden.

UvASociaal

Waarom stel jij je kandidaat voor de studentenraadsverkiezingen? Ik wil graag een bijdrage leveren aan deze universiteit op het gebied van democratie, problemen op zowel onderwijskundig als sociaal gebied. Ik wil dat mijn bijdragen ook na mijn afstuderen blijven bestaan, en dat aankomende studenten met mijn bijdragen welzijn in de universiteit hebben. Ik zou graag transparantie creëren tussen de studenten en het bestuur van de universiteit. Ik wil dat studenten het gevoel hebben dat ze meebeslissen, en dat hun behoeften en rechten door deze raad worden beschermd.

Wat wil jouw partij bereiken? De belangrijkste doelen van mijn partij zijn het creëren van een democratische omgeving, het creëren van oplossingen voor de problemen van de student, en het beschermen van het welzijn van studenten op het gebied van onderwijs en sociale zaken. We willen graag dat studenten het gevoel hebben dat hun behoeften en wensen door de partij worden vervuld. We willen diversiteit en een democratische omgeving creëren en gemotiveerd zijn om oplossingen en veranderingen te brengen voor de problemen die zich voordoen.

Inter

Waarom stel jij je verkiesbaar voor de studentenraadsverkiezingen? Ik neem deel aan de studentenverkiezingen omdat ik gelooft in het vinden van oplossingen waar de student mee zit. Mijn campagne focust op het mentale welzijn, inclusiviteit, en duurzaamheid binnen de universiteit. Deze drie zijn slechts een deel van het beleid waar 020 voor staat om een betere omgeving te verzekeren voor zowel de studenten als de werknemers op de UvA.

Wat wil jouw partij bereiken? 020 probeert de verzekeren dat studenten van ieder jaar de mogelijkheid krijgt om een stage te doen. Ten tweede, de UvA zou een voorbeeld moeten worden betreffende het behandelen van de mentale gezondheid, duurzaamheid, en inclusiviteit van ieder individu.

020

Subdistrict Child Development and Education

Matthijs van der Scheun (25)
Onderwijswetenschappen

UvASociaal

MEER OVER DE LIJSTTREKKERS

Waarom stel jij je kandidaat voor de studentenraadsverkiezingen Iedere student verdient goed onderwijs en dat betekent unieke leerroutes voor iedere student. Immers is niemand hetzelfde en kan alleen jij weten waartoe je studeert. Jij hoort het uitgangspunt te zijn van jouw eigen leerproces. Het huidige systeem is onhoudbaar en leidt tot een prestatiecultuur en lage motivatie met alle gevolgen van dien. Samen kunnen we het systeem veranderen en zorgen dat iedereen goed onderwijs krijgt!

Wat wil jouw partij bereiken? Meer maatwerk en meer autonomie. Op lange termijn bepaalt de student het einddoel en de groepsbegeleider bekijkt samen met jou naar hoe jij dat doel kan bereiken en welke kennis je daarvoor nodig hebt. Op de korte termijn streef ik naar toetsen waar je van kan leren, zoals programmatisch toetsen, geen cijfercultuur meer, maar een andere vorm van beoordelen, probleemoplossend of onderzoekend onderwijs, compacte werkgroepen en hoorcolleges altijd en overal toegankelijk zijn.

Partij UVASOCIAAL

UVASOCIAAL
………

Diversiteit, duurzaamheid, toegankelijkheid en transparantie, dat zijn de UvASociaal kernpijlers. We zijn in 2006 opgericht en werken sindsdien om de mening van de gemiddelde te laten horen

in het besluitvormingsproces van de universiteit. Ons doel is een universiteit die als een democratische en inclusieve gemeenschap bestaat met eerlijke kansen voor iedereen. Deze gemeenschap is bij uitstek een waar toegankelijkheid van het hoger onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs de prioriteit is, en ook zo zal blijven. Onze leden vinden dat dat we een cruciale rol spelen bij het verbeteren van de universiteit en we verwelkomen iedereen die denkt dat ze ons kunnen helpen om studenten te vertegenwoordigen.

Enkele voorbeelden van waar we voor staan::

  • De mogelijkheid om te studeren ongeacht iemands sociaal-economische achtergrond
  • Voorstellen zoals de Green Commitment om de ecologische voetafdruk van de universiteit en studentenverenigingen te verminderen
  • Een kleiner aantal studenten in lessen en colleges
  • Een groter budget voor lesgeven en een verbetering van diens kwaliteit
  • Meer blended learning in ons onderwijs (opnames van colleges, online quizzen)
CONTACT
………

Website
Instagram
Facebook
E-mail

DE VRIJE STUDENT
………

De Vrije Student zet de student voorop. Dat betekent dat wij willen dat alle hoorcolleges online komen, dat er meer studieplekken komen en dat we tegen negatieve gevolgen van internationalisering zijn. Wij vinden het belangrijk dat jij jezelf maximaal kunt ontplooien tijdens je studententijd. Student zijn is meer dan studeren, het houdt ook in dat je de mogelijkheid moet hebben om een bestuursjaar te doen, om een bijbaan te hebben of van je vrije tijd te genieten! Die ruimte willen wij je gunnen door digitaal en, als het moet, om vanuit huis te studeren.

Tegelijkertijd zijn we voor een realistische universiteit: natuurlijk, we hebben niets tegen genderneutrale WC’s en vegan eten in de kantine, maar kan het geld niet beter eerst aan andere zaken worden besteed? Wij zeggen: eerst moeten er meer studieruimtes komen en moeten alle hoorcolleges online, daarna de andere zaken. Zo onderscheiden wij ons van andere partijen.

CONTACT
………

Website
Instagram

INTER
………

Wij zijn een studentenpartij aan de Universiteit van Amsterdam die werkt aan het opschalen van transparantie binnen onze universiteit en om jullie studentenervaring te verbeteren. We zijn divers, nieuwsgierig, ambitieus en vastberaden om te zorgen dat binnen de UvA deze waarden worden overgenomen. We geloven in meer betrokkenheid van studenten bij universiteits politiek, om te zorgen voor een interactieve interconnected institutie.

We streven om het gat tussen medezeggenschap en de studentencommunity te verkleinen door directe en transparante democratie.

We zoeken naar oplossingen waarbij alle studenten baat hebben. De vijf kernwaarden voor Inter zijn: transparant en democratisch bestuur, kwaliteit van het onderwijs en academische flexibiliteit, een diverse achtergrond van de studenten gemeenschap, verbetering van studenten welzijn en duurzaam ondernemen en handelen.

CONTACT
………

Website
Instagram
Facebook

ACTIVISTENPARTIJ UVA
………

De Activistenpartij is een nieuwe partij en heeft zin om stennis te schoppen! Wij geloven dat het actief betrekken van studenten bij de universiteit cruciaal is om haar kritisch te houden en we schuwen het ‘rendementsdenken’ van de bestuurders. Hierom zijn wij anders dan de klassieke partijen: beslissingen worden met onze achterban gemaakt en er zal een open deur beleid zijn. Juist na en tijdens de crisis is het belangrijk om de ervaringen van iedereen mee te nemen en ieders perspectief is bij ons welkom. Geen van ons staat op de lijst om zijn CV uit te bouwen of om connecties te maken. Waar staan wij dan wel voor? Als de universiteit weer open gaat eisen we dat het Maagdenhuis weer heropend wordt voor haar studenten, zodat er ruimte is om samen te komen en ervaringen uit te wisselen. Het CvB willen wij weg, want wij geloven dat de academische gemeenschap alles al bezit wat zij nodig heeft.

De klachtenprocedure rondom wangedrag willen wij aanscherpen en we zullen daar alles op alles voor zetten. Ook willen we compensatie voor de online lessen in de vorm van een gratis onderwijs. Daarnaast willen we échte diversiteit, wat betekent dat we breken met Anne de Graaf en nutteloze bijeenkomsten. Benieuwd naar onze kijk op andere zaken? Stuur dan een mail naar activistenpartijuva@gmail.com en volg ons op Instagram!

CONTACT
………

E-mail
Instagram

020
………

Student politics has to change, fundamentally. 020 believes in a democratic system capable of truly representing the students, while effectively holding the UvA accountable. Our University is both bureaucratic and slow in enacting any form of change—something we all have become familiar with.

Therefore, within one year, we have established ourselves as the party that fruitfully acts both within the Student Council and also outside of it. You can think of our Project Major event and booklet series that helped hundreds of students decide which academic and professional field to pursue, but also of the policies––such as blind grading and mid-course evaluation, among many others––that our representatives have passed in the Council.

What allows us to be so active and successful is our unique approach to student politics. Instead of a few candidates scattered over faculties, 020 has grown to become an organisation with soon almost a hundred members, all working towards the same goal of making the University simply a better place. This means that every vote cast for an 020 candidate is a vote for our whole organisation to keep growing and enacting the change we need.

CONTACT
………

Website
Instagram
Facebook
Youtube

Video