DE CENTRALE
STUDENTENRAAD

DE CENTRALE
STUDENTENRAAD

DIT ZIJN JULLIE KANDIDATEN!

Maak kennis met de lijsttrekkers van de Centrale studentenraad

Sofia Neumayer Toimil (19)
Communicatiewetenschap

UvASociaal

Yourie Bras
Cognitition, Language and communication

De Vrije Student

Tessa Trapp (19),
PPLE

Inter

Luana Lenz (22)
Filosofie

Activistenpartij UvA

Abigail Gilchrist (20)
Politicologie

020

Sofia Neumayer Toimil (19)
Communicatiewetenschap

UvASociaal

Yourie Bras
Cognitition, Language and communication

De Vrije Student

Tessa Trapp (19),
PPLE

Inter

Luana Lenz (22)
Filosofie

Activistenpartij UvA

Abigail Gilchrist (20)
Politicologie

020

Lees meer over de kandidaten

Waarom stel jij je kandidaat voor de studentenraadsverkiezingen? Ik heb plannen en de ambitie om nieuw beleid op het gebied van aanranding en geestelijke gezondheid op de UvA te integreren. Ik heb de intentie om een enthousiaste en hardwerkende woordvoerder van de studentenorganisatie te zijn, door gedachten, zorgen en innovatieve ideeën tot bloei te brengen. Met mijn leiderschapservaring, drive en vermogen om gedachten om te zetten in haalbare actieplannen, denk ik dat ik een stuwende kracht kan zijn voor de studentenraad van de UvA.

Wat wil jouw partij bereiken? Ik streef naar een eenvoudigere manier voor het melden van seksuele intimidatie, verkrachting en wangedrag door het invoeren van duidelijke informatie en contactpersonen op de UvA-website, evenals details over de Nederlandse wetgeving inzake seksueel geweld. Daarnaast ben ik van plan me te blijven concentreren op de verbetering van de faciliteiten voor geestelijke gezondheidszorg van UvA, met name toegang tot gespecialiseerde psychologen voor ernstige gevallen van angst en depressie en nieuwe initiatieven om de impact van online leren te bestrijden.

UvASociaal

Wat wil jouw partij volgend jaar bereiken? DVS wil een gebalanceerde digitale leeromgeving creëren voor alle leerlingen. Dit betekent dat de hoorcolleges voor iedereen digitaal toegankelijk moet zijn. Aan de andere kant pleit DVS voor kleinere werkgroepen op locatie en hulp van digitale tools waar nodig, om ervoor te zorgen dat het onderwijs op locatie versterkt!

De Vrije Student

Waarom stel jij je kandidaat voor de studentenraadsverkiezingen? Ik wil mijn stem gebruiken in de centrale raad om de kans te krijgen een verandering ten goede teweeg te brengen en om ervoor te zorgen dat elke student vertegenwoordigd wordt en hun mening gehoord wordt.

Wat wil jouw partij bereiken? Voor Inter is het waarborgen van transparantie en democratie een topprioriteit, samen met onze ambities om betere geestelijke gezondheidszorg mogelijk te maken en de UvA diverser, toegankelijker en duurzamer te maken.

Inter

Waarom stel jij je verkiesbaar voor de studentenraadsverkiezingen? Een jaar geleden was ik lid van de FSR FGW en ik merkte dat er informatie was die bij de ‘gewone’ student niet terecht komt. Veel zaken worden alleen achter gesloten deuren besproken, terwijl het kwesties zijn die iedereen aangaat. Als ik weer herkozen word, wil ik graag deze kennis gebruiken om acties op te zetten en studenten te informeren over de gang van zaken aan de UvA.

Wat wil jouw partij bereiken? Wij willen echte democratie aan de UvA. De macht van de studentenraden is zeer beperkt, aangezien we alleen advies mogen geven. Te vaak is dit misbruikt om alsnog plannen door te voeren, zelfs als alle studenten daartegen waren, zoals bijvoorbeeld bij proctoring. Daarom zullen we naast in de raad ook actief zijn op straat.

Activistenpartij UvA

Waarom stel jij je kandidaat voor de studentenraadsverkiezingen? Het stimuleren van onderwijshervormingen is al jaren mijn grootste passie. Door de lessen die ik de afgelopen jaren heb geleerd met mij mee te nemen, hoop ik een positieve en blijvende impact te hebben op onze universiteit!

Wat wil jouw partij bereiken? 020 strijdt om ervoor te zorgen dat studenten van welk jaar dan ook stagemogelijkheden krijgen tijdens hun bachelor. Ten tweede moet de UvA een voorbeeld worden voor de samenleving als het gaat om de behandeling van geestelijke gezondheid, duurzaamheid en inclusie van ieder individu.

020

UVASOCIAAL
………

UvAsociaal is een studentenpartij aan de UvA, waarvan de leden sinds 2006 werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het toegankelijker, duurzamer en diverser maken van de universiteit. Ons doel is een open universiteit die zowel in theorie als praktijk bestaat als democratisch en inclusieve gemeenschap. Deze gemeenschap is idealiter gebaseerd op gelijkheid, waarbij toegankelijkheid van hoger onderwijs de prioriteit is en blijft.

Waar staan we voor?

• We willen een meer diverse en inclusieve universiteit
• We staan voor meer aandacht voor duurzaamheid op de universiteit
• We hebben een beter toegankelijke universiteit nodig
• We geloven in meer autonomie voor docenten en studenten
• We moeten de kwaliteit van het onderwijs beschermen tegen bezuinigingen op de begroting
• We willen nu stoppen met proctoring!

CONTACT
………

Facebook
Instagram
Website
E-mail

DE VRIJE STUDENT
………

DVS wil een gebalanceerde digitale leeromgeving creëren voor alle leerlingen. Dit betekent dat de hoorcolleges voor iedereen digitaal toegankelijk moet zijn. Aan de andere kant pleit DVS voor kleinere werkgroepen op locatie en hulp van digitale tools waar nodig, om ervoor te zorgen dat het onderwijs op locatie versterkt!

CONTACT
………

Instagram
Website

INTER
………

Wij zijn een studentenpartij aan de Universiteit van Amsterdam die werkt aan het opschalen van transparantie binnen onze universiteit en om jullie studentenervaring te verbeteren. We zijn divers, nieuwsgierig, ambitieus en vastberaden om te zorgen dat binnen de UvA deze waarden worden overgenomen. We geloven in meer betrokkenheid van studenten bij universiteits politiek, om te zorgen voor een interactieve interconnected institutie.

We streven om het gat tussen medezeggenschap en de studentencommunity te verkleinen door directe en transparante democratie. We zoeken naar oplossingen waarbij alle studenten baat hebben. De vijf kernwaarden voor Inter zijn: transparant en democratisch bestuur, kwaliteit van het onderwijs en academische flexibiliteit, een diverse achtergrond van de studenten gemeenschap, verbetering van studenten welzijn en duurzaam ondernemen en handelen.

CONTACT
………

Instagram
Facebook
Website

ACTIVISTENPARTIJ UVA
………

De Activistenpartij is een nieuwe partij en heeft zin om stennis te schoppen! Wij geloven dat het actief betrekken van studenten bij de universiteit cruciaal is om haar kritisch te houden en we schuwen het ‘rendementsdenken’ van de bestuurders. Hierom zijn wij anders dan de klassieke partijen: beslissingen worden met onze achterban gemaakt en er zal een open deur beleid zijn. Juist na en tijdens de crisis is het belangrijk om de ervaringen van iedereen mee te nemen en ieders perspectief is bij ons welkom. Geen van ons staat op de lijst om zijn CV uit te bouwen of om connecties te maken. Waar staan wij dan wel voor? Als de universiteit weer open gaat eisen we dat het Maagdenhuis weer heropend wordt voor haar studenten, zodat er ruimte is om samen te komen en ervaringen uit te wisselen. Het CvB willen wij weg, want wij geloven dat de academische gemeenschap alles al bezit wat zij nodig heeft.

De klachtenprocedure rondom wangedrag willen wij aanscherpen en we zullen daar alles op alles voor zetten. Ook willen we compensatie voor de online lessen in de vorm van een gratis onderwijs. Daarnaast willen we échte diversiteit, wat betekent dat we breken met Anne de Graaf en nutteloze bijeenkomsten. Benieuwd naar onze kijk op andere zaken? Stuur dan een mail naar activistenpartijuva@gmail.com en volg ons op Instagram!

CONTACT
………

E-mail
Instagram

020
………

Student politics has to change, fundamentally. 020 believes in a democratic system capable of truly representing the students, while effectively holding the UvA accountable. Our University is both bureaucratic and slow in enacting any form of change—something we all have become familiar with.

Therefore, within one year, we have established ourselves as the party that fruitfully acts both within the Student Council and also outside of it. You can think of our Project Major event and booklet series that helped hundreds of students decide which academic and professional field to pursue, but also of the policies––such as blind grading and mid-course evaluation, among many others––that our representatives have passed in the Council.

What allows us to be so active and successful is our unique approach to student politics. Instead of a few candidates scattered over faculties, 020 has grown to become an organisation with soon almost a hundred members, all working towards the same goal of making the University simply a better place. This means that every vote cast for an 020 candidate is a vote for our whole organisation to keep growing and enacting the change we need.

CONTACT
………

Website
Instagram
Facebook
Youtube

Video